طراحی سایت حرفه ای و اصولی

طراحی سایت حرفه ای یکی از مهم ترین گام هایی است که هنگام شروع کسب و کار باید بردارید ، نکته قابل توجه این است که در دنیای امروز داشتن سایت به تنهایی کافی نیست، بلکه سایتی مناسب است که شما را به اهدافی که دنبال می کنید برساند.

طراحی سایت حرفه ای و اصولی آنقدر مهم است که بسیاری از افراد سرشناس جهان و شرکت های برتر دنیا آن را ضروری می دانند. بنابراین می توانیم می توانیم بگوییم که برای صاحبین کسب و کار های کوچک و بزرگ و … الزامی است که از یک وب سایت حرفه ای برخوردار باشند ، اما برای طراحی وب سایت حرفه ای و اصولی نکات مهمی را هنگام طراحی باید رعایت کرد. در واقع باید بگوییم صرفا داشتن یک وب سایت نمی تواند موفقیت شما را تضمین کند. هر چه کیفیت طراحی سایت شما بیشتر باشد، میزان موفقیت شما نیز بیشتر است.

طراحی سایت بازوب
طراحی سایت بازوب

طراحی سایت حرفه ای و اصولی

طراحی سایت حرفه ای یکی از مهم ترین گام هایی است که هنگام شروع کسب و کار باید بردارید.

نکته قابل توجه این است که در دنیای امروز داشتن سایت به تنهایی کافی نیست، بلکه سایتی مناسب است که شما را به اهدافی که دنبال می کنید برساند.

طراحی سایت حرفه ای و اصولی آنقدر مهم است که بسیاری از افراد سرشناس جهان و شرکت های برتر دنیا آن را ضروری می دانند. بنابراین می توانیم می توانیم بگوییم که برای صاحبین کسب و کار های کوچک و بزرگ و … الزامی است که از یک وب سایت حرفه ای برخوردار باشند

طراحی سایت بازوب

طراحی سایت حرفه ای و اصولی

طراحی سایت حرفه ای یکی از مهم ترین گام هایی است که هنگام شروع کسب و کار باید بردارید.

نکته قابل توجه این است که در دنیای امروز داشتن سایت به تنهایی کافی نیست، بلکه سایتی مناسب است که شما را به اهدافی که دنبال می کنید برساند.

طراحی سایت حرفه ای و اصولی آنقدر مهم است که بسیاری از افراد سرشناس جهان و شرکت های برتر دنیا آن را ضروری می دانند. بنابراین می توانیم می توانیم بگوییم که برای صاحبین کسب و کار های کوچک و بزرگ و … الزامی است که از یک وب سایت حرفه ای برخوردار باشند

طراحی سایت12

چرا طراحی سایت حرفه ای اهمیت دارد

در واقع یک طراحی سایت حرفه ای و اصولی باعث می شود مخاطب به راحتی جذب سایت شما شود و در سایت بماند. بنابراین نباید از اثرگذاری طراحی وب سایت حرفه ای غافل شوید.

طراحی در دنیای جدید، حضور پر رنگ در فضای مجازی و تجارت الکترونیک و داشتن یک وب سایت حرفه ای از ملزومات رقابت جهانی می باشد. بدون داشتن یک سایت حرفه ای نمی توان وارد رقابت با افراد و شرکت های ملی و بین المللی شد.

همچنین لازم است ذکر کنیم موتور های گوگل به قدری هوشمندانه عمل می کنند که می توانند محبوبیت یک وب سایت را در میان کاربران به خوبی تشخیص دهند. طراحی وب سایت باید به دور از هر گونه پیچیدگی باشد. هنگامی که کاربر به وب سایت شما مراجعه می کند باید به سادگی و آسانی بتواند به همه ی بخش های سایت دسترسی داشته باشد.

طراحی سایت12

چرا طراحی سایت حرفه ای اهمیت دارد

در واقع یک طراحی سایت حرفه ای و اصولی باعث می شود مخاطب به راحتی جذب سایت شما شود و در سایت بماند. بنابراین نباید از اثرگذاری طراحی وب سایت حرفه ای غافل شوید.

طراحی در دنیای جدید، حضور پر رنگ در فضای مجازی و تجارت الکترونیک و داشتن یک وب سایت حرفه ای از ملزومات رقابت جهانی می باشد. بدون داشتن یک سایت حرفه ای نمی توان وارد رقابت با افراد و شرکت های ملی و بین المللی شد.

همچنین لازم است ذکر کنیم موتور های گوگل به قدری هوشمندانه عمل می کنند که می توانند محبوبیت یک وب سایت را در میان کاربران به خوبی تشخیص دهند. طراحی وب سایت باید به دور از هر گونه پیچیدگی باشد. هنگامی که کاربر به وب سایت شما مراجعه می کند باید به سادگی و آسانی بتواند به همه ی بخش های سایت دسترسی داشته باشد.

طراحی سایت12

چرا طراحی سایت حرفه ای اهمیت دارد

در واقع یک طراحی سایت حرفه ای و اصولی باعث می شود مخاطب به راحتی جذب سایت شما شود و در سایت بماند. بنابراین نباید از اثرگذاری طراحی وب سایت حرفه ای غافل شوید.

طراحی در دنیای جدید، حضور پر رنگ در فضای مجازی و تجارت الکترونیک و داشتن یک وب سایت حرفه ای از ملزومات رقابت جهانی می باشد. بدون داشتن یک سایت حرفه ای نمی توان وارد رقابت با افراد و شرکت های ملی و بین المللی شد.

همچنین لازم است ذکر کنیم موتور های گوگل به قدری هوشمندانه عمل می کنند که می توانند محبوبیت یک وب سایت را در میان کاربران به خوبی تشخیص دهند. طراحی وب سایت باید به دور از هر گونه پیچیدگی باشد. هنگامی که کاربر به وب سایت شما مراجعه می کند باید به سادگی و آسانی بتواند به همه ی بخش های سایت دسترسی داشته باشد.

مراحل طراحی وب سایت شما

vector

طراحی وایرفریم

با در نظر گرفتن نیازها و خواسته‌های شما، یک نقشه کلی از صفحات وب سایت طراحی خواهد شد. یک نقشه که ساختار صفحات و چیدمان آنها را مشخص می‌کند.

web design 1

طراحی گرافیکی

پس از تائید شما، طراحان ما بر اساس نقشه‌های اولیه و هویت بصری کسب و کارتان، وب سایت شما را به صورت گرافیکی طراحی خواهند کرد و جزئیات طرح شما را مشخص می‌کنند.

web coding

پیاده سازی کد ها

برنامه‌نویس‌های ما طرح گرافیکی مورد تائید شما را تبدیل به یک وب سایت واقعی می‌کنند. کار کدنویسی وب سایت به تمیزترین واصولی‌ترین شکل ممکن انجام می‌شود.

مراحل طراحی وب سایت شما

vector

طراحی وایرفریم

با در نظر گرفتن نیازها و خواسته‌های شما، یک نقشه کلی از صفحات وب سایت طراحی خواهد شد. یک نقشه که ساختار صفحات و چیدمان آنها را مشخص می‌کند.

web design 1

طراحی گرافیکی

پس از تائید شما، طراحان ما بر اساس نقشه‌های اولیه و هویت بصری کسب و کارتان، وب سایت شما را به صورت گرافیکی طراحی خواهند کرد و جزئیات طرح شما را مشخص می‌کنند.

web coding

پیاده سازی کد ها

برنامه‌نویس‌های ما طرح گرافیکی مورد تائید شما را تبدیل به یک وب سایت واقعی می‌کنند. کار کدنویسی وب سایت به تمیزترین واصولی‌ترین شکل ممکن انجام می‌شود.

پروژه های انجام شده

لیست قیمت طراحی سایت شرکتی

وب سایت شرکتی

(پلن اقتصادی)
۴ میلیون تومان
 • پشتیبانی تا ۳ ماه
 • طراحی بنر ندارد !
 • طراحی صفحات اصلی
 • انتخاب قالب بدون باز طراحی

وب سایت شرکتی

(پلن ویژه)
۶ میلیون تومان
 • سئو اولیه
 • طراحی بنر ندارد !
 • پشتیبانی تا ۶ ماه
 • قابلیت ۱ بار باز طراحی

وب سایت شرکتی

(پلن حرفه ای)
۸ میلیون تومان
 • سئو اولیه
 • پشتیبانی ۱ ساله
 • طراحی اختصاصی
 • طراحی بنر اختصاصی

لیست قیمت طراحی سایت فروشگاهی

وب سایت فروشگاهی

(پلن اقتصادی)
۶ میلیون تومان
 • پشتیبانی تا ۳ ماه
 • طراحی بنر ندارد !
 • طراحی صفحات اصلی
 • انتخاب قالب بدون باز طراحی

وب سایت فروشگاهی

(پلن ویژه)
۸ میلیون تومان
 • سئو اولیه
 • طراحی بنر ندارد !
 • پشتیبانی تا ۶ ماه
 • قابلیت ۱ بار باز طراحی

وب سایت فروشگاهی

(پلن حرفه ای)
۱۲ میلیون تومان
 • سئو اولیه
 • پشتیبانی ۱ ساله
 • طراحی اختصاصی
 • طراحی بنر اختصاصی